erky078

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About erky078

Profile Information

  • Supports
    gs

Single Status Update

See all updates by erky078

  1. RT @barisatay: Sağa sola sataşıp, bomboş konuşacağına dön de bunlara bak. Belki polislerin maske takmayan kadınları dövmekten başka bir şey…