ihbnroll

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About ihbnroll

Single Status Update

See all updates by ihbnroll

  1. RT @Kitti3Miti: เรื่องเศร้ากวนใจก่อนนอนคืนนี้ ก็คือข่าวรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องจนเสียชีวิต เมื่อไหร่เรื่องแบบนี้จะหมดไปจากสถาบันการศึกษาของไทย…