ihbnroll

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About ihbnroll

Single Status Update

See all updates by ihbnroll

  1. RT @weeranan: 'เกษตรกร' ตัดสินใจทิ้งกุ้ง ที่เหลือจากการขายเมื่อวานนี้(31 ธ.ค.) #ม็อบย่างกุ้ง เนื่องจากแบกรับต้นทุนการจัดเก็บไม่ไหว เพราะต้อ…