eniskatircioglu

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About eniskatircioglu

Profile Information

  • Supports
    Beşiktaş

Single Status Update

See all updates by eniskatircioglu

  1. RT @BurakAcerakis: Bugün Halk TV yayınından @ismailsaymaz : Adalet Bakanlığı’nda ise açıkça İskenderpaşacılar, Hakyolcular (tarikatlar) va…