erky078

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About erky078

Profile Information

  • Supports
    gs

Single Status Update

See all updates by erky078

  1. RT @daghanirak: İsmet İnönü'yü 1943 yılında Nazilerin yanında savaşa girmediği için suçlamak bayağı ilginçmiş.